Moinesti este pe cale să devină stațiune balneoclimatică

În prezent, municipiul Moinești este recunoscut ca stațiune turistică de interes local din februarie 2017, prin H.G. nr. 58/2017, însă se întreprind, în continuare, numeroase demersuri din partea administratiei locale pentru a se redobândi statutul de statiune balneo-climaterică si pentru a se revalorifica la un standard ridicat întregul potential al apelor minerale tămăduitoare din perimetrul municipiului nostru. Concludentă este Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneară și balneoclimatică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură, anexă care propune trecerea zonei Parc Băi de la statutul de stațiune de interes local, la areal balneoclimatic.

Leave a Comment

Comentarii recente
    Categorii
    Event Search

    You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

    Ads
    Tawk